Muzyka Osturni - zapomnianej wsi spiskiej

środa, 07 kwietnia 2010 21:32 Janosik
Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Justyna Cząstka-Kłapyta, Muzyka Osturni - zapomnianej wsi spiskiej, "Na Spiszu", nr. 1 (66), 2008, s. 44-45.

Abstrakt: Na kształtowanie się kultury muzycznej Osturni, miały wpływ różnorodne elementy przyniesione z pokrewnych kultur muzycznych innych regionów, zarówno tych bliżej i dalej oddalonych. Zdecydowanie najwięcej analogii muzycznych zachodzi z polską stroną Zamagurza spiskiego, na którym preferowane są podobne formy i warianty tańców, spiewanek i niektórych nut, które znajdują również swoje odniesienia na całym terytorium byłych Węgier. W kulturze muzycznej tej wsi zauważa się także pewne związki z muzyką Podhala, które wyrażają się w kultywowaniu znanych przede wszystkim z tego regionu nut, tekstów i niektórych form tanecznych. Ponadto w muzyce Osturni odnaleźć można ślady starszego pochodzenia, nie wykluczone, że odnoszące się do kultury niemieckich, pierwszych osadników - Sasów spiskich (taniec do kółecka, brautski tanec, taniec wokół mai) oraz pasterzy rusińsko-wołoskiego pochodzenia (medvedi taniec, kołomyjka, brautska nuta, także praktyka wykonawcza, skala wołoska). Właśnie ten niegdyś liczny element wołosko-ruski przyczynił się w dużym stopniu do ukształtowania na wielu płaszczyznach odrębności kulturowej: dialektologicznej, etnicznej, antropologicznej, wyznaniowej oraz muzycznej tej osady. Dlatego też, muzykę tej wsi można zaliczyć do jednych z kilku subregionów Spisza, która pomimo wielu wspólnych dla całego tego obszaru wątków pieśniowych i tanecznych, zawiera także - uwarunkowane lokalną tradycją – swoiste cechy kulturowe. Natomiast przez to, że jest spokrewniona z muzyką: wołoską, niemiecką, węgierską, podhalańską, słowacką, polską, morawską i huculską, zalicza się równocześnie do kultury wielkiego kręgu karpackiego.

http://www.tatry.pl/UserFiles/na_spiszu/na_spiszu_nr_66.pdf

 

 

Poprawiony: niedziela, 25 kwietnia 2010 08:51